Agroma Nova S.A. w organizacji

Ogłoszenia

Zarząd AGROMA NOVA S.A. w organizacji, z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 22B lok. 21A, NIP 5213879332 („Spółka”), zawiadamia, że do Spółki wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa AGROMA S.A., na które składa się prawo do znaku towarowego Agroma, wierzytelności oraz prawo do domen internetowych, o wartości 645.122,00 zł, zgodnie z reportem z wyceny przedsiębiorstwa  , dokonaną w oparciu o metodę dochodową, zwolnienia z opłat licencyjnych oraz skorygowanych aktywów netto.
Zarząd Spółki oświadcza, że wartość wkładu niepieniężnego odpowiada jego wartości godziwej, za wkład wydano 6.366 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 633.600 zł. Nie stwierdza się nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.

 

Agroma Nova S.A.  w organizacji
00-716 Warszawa,
ul. Bartycka 22B/21A,
Punkt Obsługi Klienta:
05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 21A,
tel.: (+48) 22 758 78 95